Als-Dan: Taal, hoofdstuk 3

Meerkeuze-oefening

  
Deze oefening kun je vaker maken. Uit 25 zinnen worden er steeds 10 geselecteerd. Er is steeds slechts één antwoord goed.