Hoofdstuk 2: met of zonder -n

Meerkeuze-oefening


Uit een verzameling van een-en-twintig zinnen zijn er tien geplukt. Je kunt deze oefening dus vaker maken...
  
Selecteer het antwoord dat je het meest correct lijkt en/of vul in.